Tantra & Het Sjamanisme

De Sjamanistische visie heeft mij een andere kijk gegeven op de natuur, de dieren en de geestenwereld, waarin alles bezield is. Waarin sjamanisme en tantra verbonden zijn, is dat alles één is. Het bewustzijn dat alles bezielt en dat je met alles in verbinding kunt staan en in contact kunt treden. Zodat je daardoor weer één voelt met het geheel, het grotere, het Al, het Zijn.

Voor mij zijn tantra en het sjamanisme heel natuurlijk met elkaar verweven. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze twee, zoals rituelen, ceremonies en inwijdingen rond levensfases (bijvoorbeeld seksualiteit). Beiden werken met de vier elementen. In de tantra is aarde als lichaam, de lucht als adem, het vuur als passie en het water als stromen. In het sjamanisme werk je ook met de vier elementen aarde, lucht, vuur en water. Voor mij is tantra innerlijk sjamanisme.

Ik wil graag de ruimte bieden waar je voor jezelf kunt onderzoeken hoe het sjamanisme en tantra met elkaar verbonden zijn. Hoe je door sjamanistische technieken, zoals rituelen en trancereizen, je seksuele levensenergie kunt verruimen, dichterbij jezelf kan komen en hoe je dit meer in je leven kan integreren. Vanuit de tantra werken we met de adem en met mannelijke en vrouwelijke energie om vrijer te kunnen stromen en bewegen.

Tijdens een bijeenkomst kunnen de volgende aspecten aan bod komen: ritueel werk, meditatie, trancereis, tandava, krachtdieren, elementen, mannelijke/vrouwelijke energie.

Heeft u interesse, neem contact met mij op.

Loading