Tantra

Tantra is een woord uit het Sanskriet en betekent
Tan = expansie
Tra = bevrijding

Tantra is geestelijke verruiming en bevrijding. Bewust Zijn verruiming. Bevrijden van denkpatronen en om je eigen nieuwe levenspatroon te weven. Soms raken mensen gevangen in hun eigen web, hun eigen denken. Gevangen in een web van illusies.

Tantra is een levenspad van zelfonderzoek dat leidt naar vrijheid en meer ruimte in jezelf. Tantra is durven voelen wat er is. De kracht van Tantra ligt in het “ja zeggen” tegen alles wat je in jezelf opmerkt en nieuwsgierig te zijn naar elke ervaring. Dat vraagt om aanwezigheid, bewustzijn en het ervaren van jouw diepste verlangens zonder iets te doen of te laten.

Ons verlangen naar seksuele vereniging is in wezen een zoektocht naar eenwording met de bron van liefde in onszelf. Maar omdat die bron van liefde makkelijker te herkennen is buiten onszelf, projecteren we dit verlangen op onze geliefde. Verbinding maken vanuit het hart met je oorspronkelijke bron, je essentie of je innerlijke geliefde.

Vaak zijn mensen het contact met hun kern kwijt, zodat ze die hartsverbinding niet kunnen ervaren. In de tantrische traditie wordt de polariteit tussen de mannelijke en vrouwelijke energie gebruikt voor heling en bewustwording. Op de weg van tantra leer je in de vrijheid van het hier en nu te leven en deze niet te belasten met ervaringen uit het verleden. Door tantra ervaar je de schoonheid en lichtheid van de wereld om je heen: ervaring van verbondenheid, van één-zijn met alles.

Loading